Absolutorium

1. 9. 2022
#absolutorium #voš

Vážení studenti, v příloze naleznete univerzální přihlášku k řádnému, náhradnímu nebo opravnému termínu absolutoria. Termín řádného termínu absolutorií je v červnu aktuálního školního roku, ve kterém je uzavřena klasifikace závěrečného třetího ročníku. Uzávěrka přihlášek k červnovému absolutoriu je do poloviny března. Přihlášku vyplníte, podepíšete a odevzdáte osobně nebo pošlete poštou na studijní oddělení VOŠ Jitce Nagyové (e-mail: jitka.nagyova@skolavdf.cz; mobil: +420 778 538 686).

K absolutoriu lze přistoupit v případě splněné klasifikace 3. ročníku a po odevzdání absolventské práce.

Termín odevzdání absolventské práce je pro červnový řádný termín začátkem května na studijní oddělení VOŠ.

Náhradní termín absolutorií a 1. opravný termín ústní části absolutorií a obhajoby absolventských prací je v září. Uzávěrka přihlášek pro zářijový termín je do 30. června a odevzdání absolventské práce do 31. srpna.

Další termín pro opravná absolutoria stanoví zkušební komise a bude zveřejněn v Organizaci studia na VOŠ. Uzávěrka přihlášek pro opravný termín je do 30. listopadu i s odevzdáním opravené absolventské práce (v případě, že nebyla u absolutoria obhájena).

Michal Bubílek 6. 11. 2023