Pořízení nového CNC stroje a příslušenství - reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002742

8. 6. 2019
#cncstroj #příslušenství

Pořízení nového CNC stroje a příslušenství -  reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002742

IROP – 33. výzva Infrastruktura SŠ a VOŠ – přes ministerstvo - MMR
Realizace: 26. 9. 2016 - 30. 11. 2018 
Udržitelnost: 8. 6. 2019 - 7. 6. 2024

Předmětem projektu bylo pořízení CNC stroje pro rozvoj technických kompetencí žáků VOŠ, SPŠ a SOŠS a CRS a CR. Stroj i nadále slouží především žákům v oborech Mechanik seřizovač (23-45-L/01) a  Obráběč kovů (23-56-H/01). Jedná se obory, jejichž absolventi jsou intenzivně poptáváni na trhu práce a zároveň je nutné obsah jejich vzdělávání stále přizpůsobovat měnícím se potřebám průmyslových podniků.

Do udržitelnosti jsou zapojeny i další střední školy v Ústeckém kraji a firma Strojírny Rumburk. 

Michal Bubílek 27. 10. 2023