Technické vzdělávání – Moderní výuka se začleněním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

17. 7. 2019
#technickévzdělávání #modernívýuka

Technické vzdělávání – Moderní výuka na středních a základních školách se začleněním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

IROP – přes ÚK
Konec realizace projektu: 31. 12. 2018
Udržitelnost 5 let: 17. 7. 2019 - 31. 12. 2024

Byly uzavřeny dohody o spolupráci s vybranými základními školami v regionu. Spolupráce probíhá v rámci výuky předmětu Fyzika a Praktické činnosti ZŠ. Dohoda je uzavřena i s firmou TOPOS Šluknov, se kterou škola domlouvá odborníky na praktickou výuku a praxi.

V rámci projektu došlo k pořízení technických výukových pomůcek a zařízení pro dílny. Vybavené byly výukové prostory učeben silnoproudu – bytových a průmyslových instalací, elektrických strojů a zařízení, slaboproudu a dílny CNC pro obsluhu a programování automatizovaného pracoviště CAD/CAM, které jsou využívány k naplnění učiva v souladu s ŠVP.

Michal Bubílek 27. 10. 2023