Moderní škola 4.0 - FOXCNC - Universální 5-osé obráběcí centrum

7. 6. 2023
#moderníškola4.0 #soutěž

V letošním  školním roce 2022/2023 uspořádal Ústecký kraj další ročník soutěže “Dobrá škola - Moderní škola 4.0” zaměřené na obor strojírenství. Do soutěže se zapojilo devět odborných škol z celého Ústeckého kraje.

Cílem našeho projektu s názvem  „FOXCNC - Universální 5-osé obráběcí centrum“ bylo rozšířit stávající, žáky vyrobené 3-osé obráběcí centrum o další dvě osy pomocí upínacího stolu. Vzhledem k nízké obtížnosti navrženého konstrukčního řešení se tým rozhodl pracovat na modernizaci celého stroje tak, aby více vyhovoval požadavkům pro současnou výuku, jednoduchou obsluhu, funkčnost a bezpečnost provozu.  Předělali jsme většinu konstrukčních částí, nově sestavili elektroniku a upravili řídící rozhraní či celkový design stroje. Přibyl ruční ovládač pohybů os, panel s dotykovou obrazovkou pro tvorbu programu stroje, chlazení vzduchem či přímé odsávání třísek od obráběcího nástroje.

Celý projekt bylo nutné obhájit před odbornou porotou složenou ze zástupců kraje, Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, technických škol z jiného regionu a Svazu průmyslu a dopravy ČR. Celkové druhé místo opět ukázalo, že máme kreativní a nadané žáky, kteří jsou schopni pracovat v týmu a pokud mají prostor a odbornou podporu, dokážou zpracovat a dotáhnout do úspěšného konce  i velmi náročné úkoly.  Všem zúčastněným, jak žákům naší SŠ, tak spolupracujícím žákům ZŠ Náměstí, patří velké poděkování, obdiv a samozřejmě gratulace.

Mgr. Pavel Kolár – vedoucí týmu

Michal Bubílek 20. 7. 2023