Přijímací řízení VOŠ 2024/2025

1. 11. 2023
#přijímacířízení #voš

Naše VOŠ nepožaduje povinnou maturitní zkoušku u nepovinné části z českého jazyka, cizího jazyka nebo matematiky.

Podmínky přijetí ke vzdělávání na VOŠ

§ 93
(1) Ke vzdělávání ve vyšší odborné škole lze přijmout uchazeče, kteří získali střední vzdělání s maturitní zkouškou a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti.
(2) O přijetí uchazeče ke vzdělávání ve vyšší odborné škole rozhoduje ředitel této školy.

§ 94
(8) Ředitel školy může po ukončení prvního kola přijímacího řízení vyhlásit další kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu studentů.

Michal Bubílek 9. 11. 2023