Podání přihlášek na střední školy se blíží, zápisové lístky nebudou

17. 1. 2024
#přihláškynastřední #formulářkestažení

Od 1.ledna 2024 došlo k velkým změnám v systému přijímacího řízení na střední školy. Cílem je zjednodušit celý tento systém a výběr studijního programu. Žáci dostanou možnost podat si více přihlášek, než dosud, a to od 1. do 20. února 2024.

Naše škola připravila pro rodiče žáků, kteří mají obor naší školy na prvním místě tzv. konzultační dny pro podávání přihlášek na střední. Při elektronickém podání pomůžeme rodičům na pracovištích naší školy vždy každé pondělí v únoru od 8.00 do 16.00 hod.

Ucelené informace ke změnám najdou zájemci o studium na webové adrese www.prihlaskynastredni.cz.

Formuláře ke stažení:

Kolik přihlášek mohou žáci podat

V minulých letech bylo  možné do prvního kola přijímacích zkoušek podat dvě přihlášky. Nově by to měly být minimálně tři, v případě škol s talentovými zkouškami až pět. Uchazeči budou v přihláškách označovat školu, kterou preferují nejvíc. Po vyhodnocení výsledků je pak informační systém přiřadí do té nejvýše postavené v pořadí, do níž mohou být na základě výsledků přijati. Odpadne tak celý proces zápisových lístků.

Týká se to i nematuritních oborů

Změny se týkají jak maturitních, tak učebních oborů.

Jak přihlášku podat

Podle novely školského zákona jsou tři možnosti, jak přihlášku podat:

  • Prvním způsobem bude od 1. do 20. února elektronická forma na základě prokázání elektronické totožnosti v informačním systému DIPSY.CZ
  • Druhou možností je podat přihlášku po vytištění formuláře z online systému
  • Zůstane ale zachována i klasická papírová cesta podání přihlášky

Kdy přihlášku podat

Termín podání přihlášky do prvního kola je pro rok 2024  k 20. únoru, zatímco dosud to bylo do 1. března. Jednotné přijímací zkoušky proběhnou na jednotlivých školách v druhé polovině dubna.

VOŠ, SPŠ a SOŠ Varnsdorf má ucelený systém vzdělávání

Jedním z nejdůležitějších životních rozhodnutí pro žáky devátých ročníků základních škol je volba budoucího povolání a s tím spojené studium. Blíží se čas, kdy se v rodinách bude řešit, jakou střední školu a obor si vybrat.

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola, Varnsdorf je jednou z největších škol v Ústeckém kraji s dlouholetou tradicí. Škola se nachází na několika místech ve Varnsdorfu. Nabízí, kromě uměleckých oborů, také širokou škálu oborů služeb a cestovního ruchu, a technické obory. Novinkou na škole pro školní rok 2024/2025 je studium maturitního oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika. Seznam všech učebních i maturitních oborů lze dohledat na www.skolavdf.cz.

Škola ve Varnsdorfu se pyšní také uceleným systémem vzdělávání, který zajišťuje horizontální i vertikální prostupnost. V praxi to znamená, že uchazeč o studium, který do školy nastoupí, může získat výuční list, maturitní vysvědčení a studium završit absolutoriem na Vyšší odborné škole, čímž získá právo užívat titul diplomovaný specialista (DiS.)

Proč studium na VOŠ, SPŠ a SOŠ Varnsdorf

Velkou výhodou je široké spektrum nabízených oborů, ze kterých si uchazeč vybere dle svého zájmu. Pokud v průběhu studia zjistí, že jeho volba nebyla správná, může v rámci školy s minimálními potížemi přestoupit na jiný. Nejvýznamnější výhodou však je, že absolventi školy nacházejí plné uplatnění na trhu práce.

Přijímačky „nanečisto“

Pro zájemce o studium připravila škola hned několik termínů přijímaček „nanečisto“. Jak již z názvu vyplývá, jedná se o cvičnou verzi testu, při níž jde o co nejvěrnější simulaci skutečné zkoušky.

Marie Kucerová

Soubory ke stažení

Michal Bubílek 15. 5. 2024