Podpora znevýhodněných romských žáků SŠ a studentů VOŠ

1. 1. 2016
#dotace #podporavestudiu

Podpora znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol

Dotační program MŠMT
Realizace: od roku 2016 každý rok

Základní myšlenkou je podpořit romské žáky ve studiu, zlepšit jejich vzdělávací výsledky, zamezit předčasným odchodům z aktuálně studovaného oboru na střední škole, zvýšit počet romských žáků, kteří úspěšně ukončí vzdělávání na střední škole a v neposlední řadě podpořit kontinuálně spolupráci s rodinou žáka a jejím prostřednictvím žáky motivovat ke vzdělávání (navázat úzkou spolupráci s rodinou, podporovat profesní rozvoj a úspěšné začlenění do pracovního procesu). Dotace je zaměřena na poskytnutí finančního příspěvku pro vybrané žáky na školní pomůcky a potřeby hrazené žákem, na úplatu za školní stravování, ubytování nebo jízdné. Dále pak na náklady spojené s doučováním těchto žáků.

Aktivita je financována z MŠMT.Michal Bubílek 27. 10. 2023