Život včel ve městě

1. 9. 2018
#včely #varnsdorf

Dotační program města Varnsdorf
Realizace: od roku 2018 každý rok

Již od roku 2018 se škola věnuje drobnému včelaření. Po celý školní rok se učitelé E oborů školy spolu s žáky starají o školní včely v rámci včelařského roku – práce s voskem, krmení včel, pravidelné prohlídky, medobraní a další.

Hlavním cílem projektu je seznámení se sociálním společenstvem hmyzu a organizací jeho činnosti a s tím související podpora environmentální výchovy u cílové skupiny – žáků 1. stupně základních škol. Úkolem je zapojit žáky do péče o včely a vzdělávací aktivitou probudit zájem o přírodu a včelí produkty. Akce pro školy je složena z několika částí – přednáška, tvořivá dílna, dále ochutnávka medu a výrobků z medu.

Informace o akcích jsou zveřejněny průběžně v aktualitách na webových stránkách školy www.skolavdf.cz a na FCB profilu VOŠ, SPŠ a SOŠ, Varnsdorf – budova Školní 747.

Akce je finančně podpořena Městem Varnsdorf. 

Michal Bubílek 27. 10. 2023