Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi pro školy a školská zařízení zřizované ÚK 2023/2024

1. 9. 2023
#potravinovápomoc #ústeckýkraj

Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi pro školy a školská zařízení zřizované Ústeckým krajem 2023/2024

Naše škola se zapojila do programu Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi pro školy a školská zařízení zřizované Ústeckým krajem 2023/2024. Zákonní zástupci žáků nebo zletilí žáci mají možnost požádat o prominutí úplaty za školní stravování pro školní rok 2023/2024. Musí však splňovat podmínky: pobírají příspěvek na živobytí – hmotná nouze, doplatek na bydlení – hmotná nouze, nebo pobírají dávku pěstounské péče.

Více informací a možnost zařazení do projektu zde.

Projekt je podpořen z prostředků EU - Operačního programu Zaměstnanost plus a Ústeckého kraje.Michal Bubílek 27. 10. 2023