Varnsdorfské vzdělávání – šablony 2023 – 2026

1. 2. 2023
#šablony #varnsdorfskévzdělávání

OPJAK - Operační program Jan Amos Komenský
Realizace: 1. 2. 2023 – 31. 1. 2026

Tento projekt navazuje na projekty „šablon“ z předchozích let. Cílem projektu je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny žáky a studenty prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky, a to jak na SŠ a VOŠ, tak i na domově mládeže.

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které školské zařízení určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Přílohy

Michal Bubílek 27. 10. 2023