Varnsdorfské šikovné ručičky

1. 9. 2018

Dotační program města Varnsdorf 
Realizace: od roku 2018 každý rok

Škola spolupracuje s Městem Varnsdorf na akcích konaných v průběhu roku na různých místech města. V průběhu těchto akcí realizujeme výtvarné dílny pro děti, mládež, dospělé i seniory. Účelem jednotlivých akcí je zapojit obyvatele města Varnsdorf do kolektivní práce. Cílem každé akce, které se zúčastníme, je vytvořit produkt, který udělá radost, připomene aktivity města, a který si účastníci odnesou na památku domů.

Jedná se o akce: Rozsvícení vánočního stromu, Pálení čarodějnic, Den dětské radosti a Slavnosti města Varnsdorf. Obsah dílen je vždy přizpůsoben zaměření akce města.

Informace o akcích jsou zveřejněny průběžně v aktualitách na webových stránkách školy www.skolavdf.cz a na FCB profilu VOŠ, SPŠ a SOŠ, Varnsdorf – budova Školní 747.

Akce je finančně podpořena Městem Varnsdorf.

Michal Bubílek 27. 10. 2023