Elektrotechnika

kód oboru 26-41-M/01
délka studia 4 roky
ukončení maturitní zkouška
zaměření mechatronika, robotika

Podmínky pro přijetí

  • úspěšné dokončení 9. ročníku ZŠ
  • přijímací zkoušky
  • dobrý zdravotní stav (nutné potvrzení lékaře)

Uplatnění absolventa

  • konstrukční a projekční činnost
  • pracovník v oblasti elektroniky a mikroprocesorových systémů
  • pracovník údržby a diagnostiky zařízení
  • pracovník oblasti měření, řízení a automatizace
  • programování PLC
  • možnost studia na VOŠ nebo VŠ technického směru

Popis oboru

Zaměření studijního oboru pokrývá problematiku konstrukce řídicích systémů výrobních linek a robotických manipulátorů. Těžištěm je problematika měření elektrických i neelektrických veličin a automatická regulace jejich hodnot dle zadaných požadavků, programování PLC automatů, navrhování elektronických, pneumatických a elektropneumatických ovládacích, regulačních a robotických systémů.

Studentům je umožněno získat celosvětovou certifikaci Cisco Networking Academy, certifikát ECDL, řidičský průkaz skupiny B a vykonat zkoušku odborné způsobilosti dle vyhl. 50/1978 Sb.

Učební plán oboru Elektrotechnika

předmět1.2.3.4.
Český jazyk
Cizí jazyk
Základy společenských věd
Dějepis
Základy přírodních věd
Matematika
Literatura a umění
Tělesná výchova
Informační a kom. technologie
Ekonomika
Technická dokumentace
Eletrotechnika
Strojnictví
Programování
Počítačové sítě
Číslicová technika
Mechanika
Elektrotechnologie
Elektronika
Elektrické stroje a zarízení
Mechatronika a robotika
Elektrická měření
Mechatronický seminář
Aplikace CAD systémů
Maturitní semináře
Odborná praxe
Praxe