Veřejnosprávní činnost

kód oboru 68-43-M/01
délka studia 4 roky
ukončení maturitní zkouška
zaměření veřejná správa a bezpečnost

Podmínky pro přijetí

  • úspěšné dokončení 9. ročníku ZŠ
  • přijímací zkoušky
  • dobrý zdravotní stav (nutné potvrzení lékaře)

Uplatnění absolventa

  • státní správa a samospráva
  • justiční stráž
  • složky IZS
  • orgány EU a další mezinárodní organizace
  • manažerská činnost
  • konzuláty

Popis oboru

Absolvent oboru získá znalosti a schopnosti efektivně pracovat na úřadech nejrůznějších typů v oblasti veřejné správy a diplomacie. Získá znalosti z oblasti práva, veřejné správy, diplomatického protokolu, mezinárodních vztahů, institucí Evropské unie a dalších mezinárodních organizací, jazykových dovedností, ekonomiky, financí, účetnictví a společenského chování. Nedílnou součástí studia je odborná praxe, která umožňuje studentům postupné nabývání profesních znalostí. Žáci se rozvíjí také v oblasti sebeovládání, které je součástí umění sebeobrany. Absolventi mají možnost dalšího studia na VOŠ Varnsdorf – vzdělávací program Bezpečnostně právní činnosti, nebo Veřejnosprávní činnosti.

Učební plán oboru Veřejnosprávní činnost

předmět1.2.3.4.
Český Jazykvybránovybránovybránovybráno
1. cizí jazyk - maturitnívybránovybránovybránovybráno
Konverzace 1. cizího jazykanevybránonevybránovybránovybráno
2. cizí jazykvybránovybránovybránovybráno
Základy společenských vědvybránovybránovybránonevybráno
Dějepisvybránonevybránonevybránonevybráno
Základy přírodních vědvybránovybránonevybránonevybráno
Matematikavybránovybránovybránovybráno
Literaturavybránovybránovybránovybráno
Tělesná výchovavybránovybránovybránovybráno
Informační a komunikační technologievybránovybránonevybránonevybráno
Ekonomikavybránovybránovybránovybráno
Právovybránovybránovybránovybráno
Veřejná správavybránovybránovybránovybráno
Veřejné financenevybránonevybránonevybránovybráno
Cvičení ze správního řízenínevybránonevybránovybránovybráno
Kriminologie a kriminalistikanevybránonevybránovybránovybráno
Střelecká přípravanevybránovybránonevybránonevybráno
Bezpečnostní přípravanevybránovybránovybránovybráno
Ekonomická geografie ČRvybránonevybránonevybránonevybráno
Evropská geografie a integracenevybránovybránonevybránonevybráno
Psychologie a sociologienevybránovybránovybránonevybráno
Diplomatický protokolnevybránonevybránovybránonevybráno
Mediální komunikacevybránonevybránonevybránonevybráno
Obchodní korespondencenevybránonevybránovybránovybráno
Písemná a elektronická komunikacevybránovybránonevybránonevybráno
Právní administrativanevybránonevybránonevybránovybráno
Řízení motorových vozidel - nepovinnýnevybránonevybránovybránonevybráno
Sebeobrana - nepovinnývybránovybránovybránovybráno