Veřejnosprávní činnost

kód oboru 68-43-M/01
délka studia 4 roky
ukončení maturitní zkouška
zaměření veřejná správa a bezpečnost

Podmínky pro přijetí

  • úspěšné dokončení 9. ročníku ZŠ
  • přijímací zkoušky
  • dobrý zdravotní stav (nutné potvrzení lékaře)

Uplatnění absolventa

  • státní správa a samospráva
  • justiční stráž
  • složky IZS
  • orgány EU a další mezinárodní organizace
  • manažerská činnost
  • konzuláty

Popis oboru

Absolvent oboru získá znalosti a schopnosti efektivně pracovat na úřadech nejrůznějších typů v oblasti veřejné správy a diplomacie. Získá znalosti z oblasti práva, veřejné správy, diplomatického protokolu, mezinárodních vztahů, institucí Evropské unie a dalších mezinárodních organizací, jazykových dovedností, ekonomiky, financí, účetnictví a společenského chování. Nedílnou součástí studia je odborná praxe, která umožňuje studentům postupné nabývání profesních znalostí. Žáci se rozvíjí také v oblasti sebeovládání, které je součástí umění sebeobrany. Absolventi mají možnost dalšího studia na VOŠ Varnsdorf – vzdělávací program Bezpečnostně právní činnosti, nebo Veřejnosprávní činnosti.

Učební plán oboru Veřejnosprávní činnost

předmět1.2.3.4.
Český Jazyk
1. cizí jazyk - maturitní
Konverzace 1. cizího jazyka
2. cizí jazyk
Základy společenských věd
Dějepis
Základy přírodních věd
Matematika
Literatura
Tělesná výchova
Informační a komunikační technologie
Ekonomika
Právo
Veřejná správa
Veřejné finance
Cvičení ze správního řízení
Kriminologie a kriminalistika
Střelecká příprava
Bezpečnostní příprava
Ekonomická geografie ČR
Evropská geografie a integrace
Psychologie a sociologie
Diplomatický protokol
Mediální komunikace
Obchodní korespondence
Písemná a elektronická komunikace
Právní administrativa
Řízení motorových vozidel - nepovinný
Sebeobrana - nepovinný