Grafický design

kód oboru 82-41-M/05
délka studia 4 roky
ukončení maturitní zkouška
zaměření grafik, kreativec a výtvarník

Podmínky pro přijetí

 • úspěšné dokončení 9. ročníku ZŠ
 • výtvarné nadání – talentová zkouška
 • dobrý zdravotní stav (nutné potvrzení lékaře)

Uplatnění absolventa

 • student vyšší nebo vysoké umělecké školy (umělecké obory, design, dějiny umění, pedagogika s výtvarným zaměřením)
 • grafik ve studiu, kreativec v reklamní agentuře, fotograf, DTP operátor, pracovník v tiskárně
 • pracovník v kulturní instituci a ve výstavnictví, podnikatel v propagaci a ve výtvarných oblastech 

Popis oboru – v průběhu studia se učíme

 • rozvíjet umělecké, výtvarné schopnosti a dovednosti v počítačových programech i rukou
 • využívat počítačové metody a grafické programy (Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign atd.)
 • budovat si kulturní rozhled a výtvarný názor
 • navrhovat a realizovat kompletní propagaci společnosti či kulturní akce
 • fotografovat a upravit fotografie postprodukčně
 • tisknout klasickými a alternativními grafickými technikami i digitálně
 • tvořit, kreslit a malovat různými prostředky a materiály
 • orientovat se v příbuzných uměleckých oborech (3D modelování v softwaru i v ruce)

Učební plán oboru Grafický design

předmět1.2.3.4.
Český jazykvybránovybránovybránovybráno
Cizí jazykvybránovybránovybránovybráno
Základy společenských vědvybránovybránovybránovybráno
Dějepisvybránonevybránonevybránonevybráno
Fyzikavybránonevybránonevybránonevybráno
Chemievybránonevybránonevybránonevybráno
Biologie a ekologievybránonevybránonevybránonevybráno
Matematikavybránovybránonevybránonevybráno
Literatura a uměnívybránovybránovybránovybráno
Tělesná výchovavybránovybránovybránovybráno
Informační a komunikační tech.vybránovybránovybránonevybráno
Ekonomikanevybránonevybránovybránovybráno
Výtvarná přípravavybránovybránonevybránonevybráno
Figurální kresbanevybránonevybránovybránovybráno
Dějiny výtvarného uměnívybránovybránovybránovybráno
Technologievybránovybránovybránovybráno
Technické kreslenívybránovybránovybránovybráno
Počítačová grafikavybránovybránovybránovybráno
Navrhovánívybránovybránovybránovybráno
Práce s fotografiínevybránovybránovybránovybráno
Písmovybránovybránovybránonevybráno
Praxevybránovybránovybránonevybráno
Odborná praxenevybránovybránovybránonevybráno