Hotelnictví

kód oboru 65-42-M/01
délka studia 4 roky
ukončení maturitní zkouška
zaměření hotelnictví a cestovní ruch

Podmínky pro přijetí

  • úspěšné dokončení 9. ročníku ZŠ
  • přijímací zkoušky
  • dobrý zdravotní stav (nutné potvrzení lékaře)

Uplatnění absolventa

  • hotely, podniky veřejného stravování
  • cestovní ruch
  • informační střediska
  • turistické, lázeňské a rekreační zařízení
  • cestovní kanceláře
  • manažer v gastronomii
  • státní správa

Popis oboru

Cílem vzdělávacího programu je příprava odborných pracovníků pro širokou oblast služeb hotelového provozu a okrajově i služeb cestovního ruchu v nejrůznějších pracovních pozicích. Studenti získají komunikativní, osobnostní a odborné kompetence k provozování těchto činností. Naučí se řídit hotelový provoz, organizovat a řídit ubytovací služby. Absolvování oboru je jedním z kvalifikačních předpokladů pro získání oprávnění k podnikání v oblasti turistického ruchu, hotelnictví, stravovací činnosti. Naši absolventi nacházejí uplatnění nejen v České republice, ale mnohdy i v zahraničí, jako manažeři gastronomických či ubytovacích zařízení, programoví pracovníci, ale také i jako delegáti či průvodci. Nedílnou součástí studia je odborná praxe, která umožňuje studentům postupné nabývání profesních znalostí. Absolventi oboru mohou pokračovat ve studiu na VOŠ nebo VŠ.

Zahraniční stáže (při dobré epidemiologické situaci)

Škola dlouhodobě organizuje zahraniční pracovní stáže. Žáci mají možnost čtyři měsíce pracovat na řeckých ostrovech Kos a Rhodos a vyzkoušet si různé pracovní pozice v oblasti cestovního ruchu. Jedinečná příležitost pro získání pracovních zkušeností, zdokonalení se v cizích jazycích a v neposlední řadě i přivýdělku. Praxe probíhá v pětihvězdičkových hotelech např. na úseku housekeeping, front office, obsluhy, animačních služeb a podobně.

V rámci výuky mají žáci možnost získat Osvědčení o získání profesní kvalifikacie Barman

Učební plán oboru Hotelnictví

předmět1.2.3.4.
Český jazykvybránovybránovybránovybráno
1. cizí jazyk - maturitnívybránovybránovybránovybráno
Konverzace 1. jazykanevybránonevybránovybránovybráno
2. cizí jazykvybránovybránovybránovybráno
3. cizí jazyk - Cnevybránovybránovybránovybráno
ZSVvybránovybránovybránonevybráno
Dějepisvybránonevybránonevybránonevybráno
Základy přirodních vědvybránovybránonevybránonevybráno
Matematikavybránovybránovybránovybráno
Literaturavybránovybránovybránovybráno
Tělesná výchovavybránovybránovybránovybráno
Informační a komunikační technologievybránovybránonevybránonevybráno
Ekonomikavybránovybránovybránovybráno
Technologie přípravy pokrmů - Hvybránovybránovybránovybráno
Technika obsluhy a služeb - Hvybránovybránovybránonevybráno
Barmanství - Hnevybránovybránovybránonevybráno
Sommelierstvínevybránovybránovybránonevybráno
Učební praxenevybránovybránovybránovybráno
Hotelový provoz - Hnevybránonevybránovybránovybráno
Management a marketing hotelunevybránonevybránovybránovybráno
Management a marketing cestovního ruchunevybránonevybránovybránovybráno
Zeměpis cestovního ruchu - Hvybránonevybránonevybránonevybráno
Zeměpis cestovního ruchu - CRvybránovybránovybránovybráno
Cestovní ruch - Hvybránonevybránonevybránonevybráno
Cestovní ruch - CRvybránovybránovybránovybráno
Dějiny kultury - CRvybránovybránonevybránonevybráno
Animační programy - CRvybránovybránonevybránonevybráno
Průvodcovství a regionální turistika - CRnevybránonevybránovybránovybráno
Mediální a profesní komunikacenevybránonevybránovybránonevybráno