Modelářství a návrhářství oděvů

kód oboru 82-41-M/07
délka studia 4 roky
ukončení maturitní zkouška
zaměření fashion design

Podmínky pro přijetí

  • úspěšné dokončení 9. ročníku ZŠ
  • výtvarné nadání – talentová zkouška
  • dobrý zdravotní stav (nutné potvrzení lékaře)

Uplatnění absolventa

  • návrhář oděvních modelů
  • modelování scénických kostýmů divadel, filmu a televize
  • práce v modelingu a módních přehlídkách
  • styling a osobní poradenství 

Popis oboru

Studenti  jsou připravováni pro výkon odborných činností v oblasti navrhování oděvů, tvorbu image osobnosti, vlasového stylingu, líčení a modelingu. Během studia získávají materiálové, technologické a konstrukční znalosti pro navrhování modelů i doplňků, dále znalosti ze stylingu a modelingu, včetně líčení a tvorby účesů. Pro výkon uvedených činností jsou vytvořeny předpoklady všeobecným i odborným vzděláváním žáků, rozvojem jejich estetického a výtvarného cítění.

Žákům je umožněno získat certifkát ECDL a řidičský průkaz skupiny B.

Učební plán oboru Modelářství a návrh. oděvů

předmět1.2.3.4.
Český Jazykvybránovybránovybránovybráno
1.cizí jazyk - maturitnívybránovybránovybránovybráno
konverzace 1. jazykavybránovybránovybránovybráno
Základy společenských vědvybránovybránovybránonevybráno
Dějepisvybránonevybránonevybránonevybráno
Základy přírodních vědvybránovybránonevybránonevybráno
Matematikavybránovybránonevybránonevybráno
Literaturavybránovybránovybránovybráno
Tělesná výchovavybránovybránovybránovybráno
Informační a komunikační technologievybránovybránonevybránonevybráno
Ekonomikavybránovybránonevybránonevybráno
Dějiny výtvarné kulturyvybránovybránovybránovybráno
Výtvarná přípravavybránovybránonevybránonevybráno
Figurální kreslenínevybránonevybránovybránovybráno
Konstrukce oděvuvybránovybránovybránovybráno
Modelování oděvůvybránovybránovybránovybráno
Počítačová grafikanevybránonevybránovybránovybráno
Technologievybránovybránovybránovybráno
Navrhovánínevybránonevybránovybránovybráno
Praktická cvičenívybránovybránovybránovybráno