Masér sportovní a rekondiční (2v1)

kód oboru 69-41-L/02
délka studia 3+1 roky
ukončení výuční list, maturitní zkouška
zaměření sportovní terapeut

Podmínky pro přijetí

 • úspěšné dokončení 9. ročníku ZŠ
 • přijímací zkoušky
 • dobrý zdravotní stav (nutné potvrzení lékaře)

Dva v jednom

Žáci těchto oborů skládají v závěru třetího ročníku závěrečnou zkoušku. Složením zkoušky získávají výuční list (střední vzdělání s výučním listem). Ve čtvrtém ročníku pak skládají maturitní zkoušku. Žák tedy po úspěšném ukončení studia odchází ze školy se dvěma doklady o vzdělání: výučním listem ze 3. ročníku a maturitním vysvědčením ze 4. ročníku. Někteří žáci volí variantu ukončení studia po 3. ročníku.

Přihlášku podat na obor 69-41-L/01 Masér sportovní a rekondiční
Výuční list v oboru 69-53-H/01 Rekondiční a sportovní masér
Maturitní vysvědčení v oboru 69-41-L/01 Masér sportovní a rekondiční

Uplatnění absolventa

 • masérské služby – salóny, wellness centra, rehabilitační centra
 • Studium Fyzioterapie (Bc.):
  • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta zdravotnických studií
  • Lékařská fakulta a Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze
  • Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. Praha
  • Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra Praha

Popis oboru

Hlavní náplní je důkladné osvojení masážních hmatů a technik ve spojení s teoretickými znalostmi, jejich vhodného použití při individuálním uplatnění v rámci rekondiční, relaxační a regenerační masáže. Praktická výuka probíhá v nově vybudovaném masérském salónu v areálu školy a ve vyšších ročnících v podnikatelských subjektech.

Učební plán oboru Masér sport. a rekondiční

předmět1.2.3.4.
Český Jazykvybránovybránovybránovybráno
1. cizí jazyk - maturitnívybránovybránovybránovybráno
Konverzace 1. jazykavybránovybránovybránovybráno
2. cizí jazykvybránovybránovybránovybráno
Základy společenských vědvybránovybránovybránonevybráno
Dějepisnevybránonevybránonevybránovybráno
Základy přírodních vědvybránonevybránonevybránonevybráno
Nauka o výživěnevybránovybránonevybránonevybráno
Matematikavybránovybránovybránovybráno
Literaturavybránovybránovybránovybráno
Tělesná výchovavybránovybránovybránovybráno
Informační a komunikační technologievybránovybránonevybránonevybráno
Ekonomikanevybránonevybránovybránovybráno
Zdravovědavybránovybránovybránovybráno
Materiálynevybránovybránovybránovybráno
Masážní technikyvybránovybránovybránovybráno
Odborný výcvikvybránovybránovybránovybráno
Psychologienevybránovybránovybránonevybráno
Společenská výchovavybránonevybránonevybránonevybráno
Mediální výchovanevybránonevybránonevybránovybráno
Rekondice a regeneracevybránovybránovybránovybráno