Informační technologie

kód oboru 18-20-M/01
délka studia 4 roky
ukončení maturitní zkouška
zaměření programování, počítačové sítě a kybernetika

Podmínky pro přijetí

 • úspěšné dokončení 9. ročníku ZŠ
 • přijímací zkoušky
 • dobrý zdravotní stav (nutné potvrzení lékaře)

Uplatnění absolventa

 • student vyšší odborné školy (VOŠ VDF), vysoké školy nebo podnikatel v oblastech ICT
 • kodér, programátor, analytik, správce počítačových sítí
 • webdesigner, UX nebo UI designer, pracovník grafického studia
 • pracovník technické podpory ICT, výzkumu a vývoje v oblasti IT a průmyslu

V průběhu studia se učíme

 • rozvíjet informatické myšlení a orientaci v digitálním světě
 • programovat v různých jazycích (C, Java, Python, JavaScript, PHP…)
 • navrhovat, implementovat a spravovat databáze a webové aplikace
 • programovací techniky a softwarové inženýrství, porozumět kódování a šifrování
 • chápat principy funkčnosti počítačového technického vybavení (hardware)
 • ovládat základní a aplikační programové vybavení (software)
 • vytvářet multimédia a grafické výstupy, základy vytváření počítačových her
 • orientovat se v oblasti kybernetiky a mechatroniky

Učební plán oboru Informační technologie

předmět1.2.3.4.
Český jazyk
Cizí jazyk
Základy společenských věd
Dějepis
Základy přírodních věd
Matematika
Literatura a umění
Tělesná výchova
Informační a kom. technologie
Ekonomika
Počítačový HW
Kybernetika a mechatronika
Operační systémy
Kybernetická bezpečnost
Technická dokumentace
Programové vybavení
Multimedia a design
Počítačové sítě
Programování
Webové technologie
Databáze
Počítačová grafika
Kódování a šifrování
Základy elektrotechniky
Počítačové hry
Maturitní semináře
Odborná praxe
Praxe