Podnikání

kód oboru 64-41-L/51
délka studia 2 roky denní
ukončení maturitní zkouška, nadstavbové studium
zaměření podnikatel, podnikatelka

Podmínky pro přijetí

  • úspěšné vykonání závěrečné zkoušky ve tříletém učebním oboru
  • dobrý zdravotní stav (nutné potvrzení lékaře)

Uplatnění absolventa

  •  asistent marketingu
  • obchodní zástupce
  • podnikání

Popis oboru

Příprava absolventa pro zvládnutí podnikatelských aktivit se zaměřením především v oblasti ekonomické a administrativní. Student si v rámci studia prohloubí znalosti všeobecně vzdělávacích předmětů, ze kterých bude vykonávat maturitní zkoušku. Absolvent je schopen samostatně se znalostí příslušných odborností zabezpečovat základní ekonomické, obchodní a správní agendy v různých typech organizací a v podnicích všech právních forem. 

Učební plán oboru Podnikání

předmět1.2.
Český jazykvybránovybráno
Cizí jazykvybránovybráno
Dějepisvybránonevybráno
Matematikavybránovybráno
Literatura a uměnívybránovybráno
Tělesná výchovavybránovybráno
Informační a komunikačni technologievybránovybráno
Ekonomika podnikuvybránovybráno
Marketin a managementvybránovybráno
Právovybránonevybráno
Učetnictvívybránovybráno
Účetní praktikumvybránovybráno
Fiktivní firmavybránovybráno
Písemná elekronická komunikacevybránovybráno
Praktická psychologie pro podnikatelenevybránovybráno
Internetová komunikace v podnikánínevybránovybráno
Maturitní seminářenevybránovybráno