Potravinová pomoc žákům v sociální nouzi – obědy zdarma

18. 10. 2023
#obědyzdarma #potravinovápomoc

Naše škola se zapojila do programu Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi pro školy a školská zařízení zřizované Ústeckým krajem 2023/2024. Program je určen mj. žákům SŠ, jejichž rodina je ohrožena chudobou a materiální nebo potravinovou deprivací nebo se ocitla v nepříznivé finanční situaci.

Podmínkou je splnění základní podmínky – pobírání některé ze tří uvedených dávek:

  • příspěvek na živobytí – hmotná nouze
  • doplatek na bydlení – hmotná nouze
  • dávka pěstounské péče

Zákonní zástupci žáků nebo zletilí žáci mají možnost požádat o prominutí úplaty za školní stravování pro školní rok 2023/2024. Pokud splňují podmínky pobírání některé z uvedených dávek, podají vyplněnou žádost včetně příloh (ke stažení níže) v kanceláři č. 108 školy (ulice Bratislavská) – Ing. Michaela Dohnalová, případně přes své třídní učitele. Úplata bude prominuta ode dne zaevidování do elektronického systému stravy.

POZOR! Je však třeba hlídat si odhlašování stravy! Neodhlášený a nevyzvednutý oběd jde na náklady školy. Při opakovaném nedodržování odhlášky můžeme žáka z projektu potravinové pomoci vyřadit. V případě prvního dne nemoci je třeba volat a omluvit oběd přímo ve školní jídelně (omlouvání telefonicky u vedoucí jídelny na tel. 412 354 779). Ostatní dny nemoci si musí žák odhlásit. 

Projekt je podpořen z prostředků EU - Operačního programu Zaměstnanost plus a Ústeckého kraje.

Ing. Michaela Dohnalová

Michal Bubílek 7. 12. 2023
Potravinová pomoc žákům v sociální nouzi – obědy zdarma