Pečovatelské služby

kód oboru 75-41-E/01
délka studia 3 roky
ukončení závěrečná zkouška - výuční list
zaměření pečovatelka, pečovatel

Podmínky pro přijetí

  • určeno pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami ze ZŠ, a to i z nižších tříd
  • školní přijímací zkouška
  • dobrý zdravotní stav (nutné potvrzení lékaře)

Uplatnění absolventa

  • pracovník sociálních služeb v ambulantních nebo pobytových zařízeních (nemocnice, pečovatelské domy, domovy důchodců…)
  • pracovník sociálních služeb v terénních službách
  • úklidové služby
  • pomocné práce v kuchyni při přípravě pokrmů, při šití, opravách, praní a žehlení prádla.

Popis oboru

Absolvent učebního oboru získá kvalifikaci pro výkon pečovatelských prací – asistenci pro tělesně postižené, handicapované a dlouhodobě nemocné – v nemocnicích, pečovatelských domech, domovech důchodců, ve veřejném stravování a dalších oblastech služeb. Dále se naučí základům finanční gramotnosti, psychologie, epidemiologie, zdravovědy, nebo přípravě jídel, oprav oděvů apod. Praktická výuka probíhá ve cvičných prostorách areálu školy, od 2. ročníku v nemocnicích, ústavech sociální péče, léčebnách pro dlouhodobě nemocné, domech s pečovatelskou službou a asistenčních bytech. Žáci dostávají finanční odměnu za produktivní práci konanou v rámci výuky.

Učební plán oboru Pečovatelské služby

předmět1.2.3.
Český jazykvybránovybránovybráno
Občanská výchovavybránovybránovybráno
Matematikavybránovybránovybráno
Výtvarná výchovavybránonevybránonevybráno
Aktivní činnostinevybránovybránonevybráno
Tělesná výchovavybránovybránovybráno
Informační a komunikační technologievybránovybránovybráno
Základy pečovatelstvívybránovybránovybráno
Pobytové službyvybránovybránovybráno
Služby sociální péčevybránonevybránonevybráno
Příprava na terénní službuvybránovybránovybráno
Příprava pokrmůvybránovybránovybráno
Zdravovědavybránovybránovybráno
Epidemiologie a hygienavybránovybránovybráno
Psychologienevybránovybránovybráno
Odborný výcvikvybránovybránovybráno