Kuchař – číšník

kód oboru  65-51-H/01
délka studia 3 roky
ukončení závěrečná zkouška - výuční list
zaměření kuchař – číšník

Podmínky pro přijetí

  • úspěšné dokončení 9. ročníku ZŠ
  • dobrý zdravotní stav (nutné potvrzení lékaře)

Uplatnění absolventa

  • restaurace, bary
  • jídelny
  • hotely, penziony
  • školská zařízení
  • ostatní podnikatelské subjekty v oblasti stravovacích služeb

Popis oboru

Žáci získají znalosti přípravy jídel teplé a studené kuchyně včetně dietních jídel, teplých moučníků a cukrářských výrobků. Dále se naučí upravovat jídla pro běžné a slavnostní příležitosti. Osvojí si administrativní práce a ekonomické činnosti nutné při hospodaření v provozovnách společného stravování, současně získají základy práce na PC a znalost cizího jazyka. Praktická výuka probíhá ve cvičných kuchyních školy a v soukromých podnicích s ohledem na trvalé bydliště žáka. Škola pro žáky organizuje zahraniční stáže a prázdninové pobyty v zahraničí. Žáci dostávají odměnu za produktivní práci vykonanou v rámci výuky.

Žákům je umožněno získat certifikát ECDL a řidičský průkaz skupiny B.

Absolventi učebních oborů se mohou dále vzdělávat v nástavbovém studiu –  Podnikání, v dvouletém denním či tříletém dálkovém studiu, kód oboru 64-41-L/51.

předmět1.2.3.
Český jazykvybránovybránovybráno
1. Cizí jazyk - maturitnívybránovybránovybráno
2. Cizí jazykvybránovybránovybráno
Občanská výchovavybránovybránovybráno
Základy přírodních vědvybránovybránonevybráno
Matematikavybránovybránovybráno
Literaturanevybránovybránovybráno
Tělesná výchovavybránovybránovybráno
Informační a komunikační technologievybránovybránovybráno
Ekonomikavybránovybránovybráno
Technologie přípravy pokrmůvybránovybránovybráno
Potraviny a výživavybránovybránovybráno
Stolničenívybránovybránovybráno
Odborný výcvikvybránovybránovybráno
Společenská výukavybránovybránonevybráno