Stravovací a ubytovací služby

kód oboru 65-51-E/01
délka studia 3 roky
ukončení závěrečná zkouška - výuční list
zaměření kuchařské práce

Podmínky pro přijetí

  • určeno pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami ze ZŠ, a to i z nižších tříd
  • dobrý zdravotní stav (nutné potvrzení lékaře)

Uplatnění absolventa

  • kuchařské práce ve stravovacích zařízeních
  • restaurace, jídelny, hotely, penziony
  • školská zařízení
  • zdravotnické a sociální služby

Popis oboru

Absolvent během studia získává znalosti a dovednosti v přípravě a úpravě surovin a jejich využití v teplé a studené kuchyni a obsluhy kuchyňských zařízení. Odborný výcvik je prováděn ve školních kuchyních pod dozorem učitele odborné praxe a v dalších stravovacích zařízeních pod dozorem odborníků.

Učební plán oboru Stravovací a ubyt. služby

předmět1.2.3.
Český jazyk
Občanská výchova
Matematika
Výtvarná výchova
Aktivizční činnosti
Tělesná výchova
Informační a komunikační technologie
Technologie
Potraviny a výživa
Zařízení závodů
Stolničení
Hospodářské výpočty
Společenská výchova
Psychologie
Odborný výcvik