Zednické práce

kód oboru 36-67-E/01
délka studia 3 roky
ukončení závěrečná zkouška - výuční list
zaměření zednické práce

Podmínky pro přijetí

  • určeno pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami ze ZŠ, a to i z nižších tříd
  • dobrý zdravotní stav (nutné potvrzení lékaře)

Uplatnění absolventa

  • zednické práce ve stavebnictví

Popis oboru

Žák během výuky získá znalosti a dovednosti pro vykonávání zednických prací při betonování, zdění a omítání, pro výrobu malt a betonů, provádění staveb, stavbu lešení, provádění zemních prací a úpravu terénu, provádění prací při pomocné stavební výrobě, vykonávání pomocných měřičských prací, manipulaci se stavebním materiálem a jeho skladování. V průběhu studia se žák seznámí s novými stavebními materiály a technologiemi, které se v současné době používají ve stavebnictví. Odborný výcvik je prováděn v areálu školy nebo na stavbách u soukromých firem. Žáci dostávají finanční odměnu za produktivní práci konanou v rámci výuky.

Učební plán oboru Zednické práce

předmět1.2.3.
Český jazyk
Občanská výchova
Matematika
Výtvarná výchova
Aktivizční činnosti
Tělesná výchova
Informační a komunikační technologie
Materiály
Technologie
Odborné kreslení
Stavební technika
Přestavby budov
Odborný výcvik