Zahradnické práce

kód oboru 41-52-E/01
délka studia 3 roky
ukončení závěrečná zkouška - výuční list
zaměření zahradník – sadař

Podmínky pro přijetí

  • určeno pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami ze ZŠ, a to i z nižších tříd
  • školní přijímací zkouška
  • dobrý zdravotní stav (nutné potvrzení lékaře)

Uplatnění absolventa

  • pracovní činnosti v oborech ovocnictví, sadovnictví, květinářství a floristika
  • zahradnictví
  • firmy zabývající se úpravou veřejné zeleně

Popis oboru

Absolvent oboru zahradnické práce získá znalosti a dovednosti týkající se materiálů používaných v oblasti zahradnictví i základních pěstitelských technologií. Dovede obsluhovat zahradnické stroje a zařízení. Naučí se rozmnožovat, pěstovat a ošetřovat jednotlivé druhy rostlin, taktéž sklízet, třídit a expedovat květiny, zeleninu a ovoce. Osvojí si pozitivní vztah k životnímu prostředí vedoucí k jeho ochraně. Odborný výcvik je prováděn na školních pozemcích v týdenních intervalech (týden teorie, týden praxe).

Učební plán oboru Zahradnické práce

předmět1.2.3.
Český Jazykvybránovybránovybráno
Občanská výchovavybránovybránovybráno
Matematikavybránovybránovybráno
Výtvarná výchovavybránonevybránonevybráno
Aktivizční činnostinevybránovybránonevybráno
Tělesná výchovavybránovybránovybráno
Informační a komunikační technologievybránovybránovybráno
Základy zahradnické výrobyvybránonevybránonevybráno
Základy botanikyvybránonevybránonevybráno
Ekologievybránovybránonevybráno
Zahradní technikavybránovybránonevybráno
Ovocnictvínevybránovybránovybráno
Zelinářstvínevybránovybránovybráno
Sadovnictvínevybránovybránovybráno
Květinářstvínevybránovybránovybráno
Včelařstvívybránovybránovybráno
Odborný výcvikvybránovybránovybráno