Strojní mechanik (zámečník)

kód oboru 23-51-H/01
délka studia 3 roky
ukončení závěrečná zkouška - výuční list
zaměření stroje a zařízení

Podmínky pro přijetí

  • studijní předpoklady
  • dobrý zdravotní stav (nutné potvrzení lékaře)

Uplatnění absolventa

  • zámečník
  • montér strojních celků
  • svářeč
  • údržbář
  • kontrolor strojírenských výrobků
  • možnost nástavbového studia oboru Provozní technika nebo Podnikání

Popis oboru

Žáci se naučí ručně i strojně vyrábět strojní součásti, sestavovat strojní celky a zařízení, základy montáže a demontáže strojů, obsluhovat konvenční obráběcí stroje, provádět běžnou údržbu těchto strojů. Porozumí podstatě technologie montáží, výrobním postupům, technické dokumentaci jednotlivých dílů a celých montážních celků, základům programování CNC obráběcích strojů. Ve 3. ročníku probíhá odborný výcvik na pracovištích soukromých firem v regionu (partnerů školy), a zároveň je do výuky zařezen základní kurz svařování v ochranné atmosféře.

Žákům je umožněno získat svářecí průkaz, certifikát ECDL, řidičský průkaz skupiny B. Mohou také využít stipendijních programů našich sociálních partnerů a zároveň získávají finanční ohodnocení jako podíl na produktivní výrobě (zakázková výroba).

Absolventi učebních oborů se mohou dále vzdělávat v nástavbovém studiu – Podnikání, v dvouletém denním či tříletém dálkovém studiu, kód oboru 64-41-L/51.

Učební plán oboru Strojní mechanik (zámečník)

předmět1.2.3.
Český jazykvybránovybránovybráno
Cizí jazykvybránovybránovybráno
Základy společenských vědvybránovybránovybráno
Základy přírodních vědvybránovybránovybráno
Matematikavybránovybránovybráno
Literatura a uměnínevybránovybránovybráno
Tělesná výchovavybránovybránovybráno
Informační a komunikační technologievybránovybránonevybráno
Ekonomikanevybránonevybránovybráno
Strojnictvívybránonevybránonevybráno
Technické materiályvybránonevybránonevybráno
Stroje a zařízenínevybránovybránonevybráno
Technická dokumentacevybránovybránovybráno
Programování NC strojůnevybránovybránovybráno
Kontrola a měřenínevybránonevybránovybráno
Technologievybránovybránovybráno
Technologická cvičenínevybránonevybránovybráno
Odborný výcvikvybránovybránovybráno