Kadeřník

kód oboru  69-51-H/01
délka studia 3 roky
ukončení závěrečná zkouška - výuční list
zaměření kadeřník - vizážista

Podmínky pro přijetí

  • úspěšné dokončení 9. ročníku ZŠ
  • dobrý zdravotní stav (nutné potvrzení lékaře)

Uplatnění absolventa

  • plně se uplatní ve všech zařízeních poskytující odborné profesionální kadeřnické služby, a to v pozici jak zaměstnance, tak podnikatele
  • úspěšným ukončením 3. ročníku a vykonáním závěrečné zkoušky získá absolvent střední odborné vzdělání pro výkon povolání kadeřník – kadeřnice
  • možnost nástavbového studia oboru Podnikání

Popis oboru

Cílem tohoto oboru je připravit pracovníky schopné poskytovat kvalifikované a kvalitní kadeřnické služby, tj. holení, mytí vlasů, stříhání, ondulace vodová a železem, preparace vlasů, barvení a odbarvování vlasů, úprava dámských, pánských a dětských účesů, vlasová kosmetika, zhotovování jednoduchých vlásenek a příčesků. Zúčastňují se soutěží ve svém oboru. Při různých příležitostech úzce spolupracují s oborem Kosmetické služby (např. při módních přehlídkách, dnech otevřených dveří, apod.).

Žákům je umožněno získat certifikát ECDL a řidičský průkaz skupiny B.

Absolventi učebních oborů se mohou dále vzdělávat v nástavbovém studiu –  Podnikání, v dvouletém denním či tříletém dálkovém studiu, kód oboru 64-41-L/51.

Učební plán oboru Kadeřník

předmět1.2.3.
Češký jazyk
1. cizí jazyk
Občanský výchova
Základy přírodních věd
Matematika
Literatura
Tělesná výchova
Informační a komunikační technologie
Ekonomika
Materiály
Technologie
Zdravověda
Odborný výcvik
Výtvarná výchova
Psychologie a společenská výuka