Kadeřník

kód oboru  69-51-H/01
délka studia 3 roky
ukončení závěrečná zkouška - výuční list
zaměření kadeřník - vizážista

Podmínky pro přijetí

  • úspěšné dokončení 9. ročníku ZŠ
  • školní přijímací zkouška
  • dobrý zdravotní stav (nutné potvrzení lékaře)

Uplatnění absolventa

  • plně se uplatní ve všech zařízeních poskytující odborné profesionální kadeřnické služby, a to v pozici jak zaměstnance, tak podnikatele
  • úspěšným ukončením 3. ročníku a vykonáním závěrečné zkoušky získá absolvent střední odborné vzdělání pro výkon povolání kadeřník – kadeřnice
  • možnost nástavbového studia oboru Podnikání

Popis oboru

Cílem tohoto oboru je připravit pracovníky schopné poskytovat kvalifikované a kvalitní kadeřnické služby, tj. holení, mytí vlasů, stříhání, ondulace vodová a železem, preparace vlasů, barvení a odbarvování vlasů, úprava dámských, pánských a dětských účesů, vlasová kosmetika, zhotovování jednoduchých vlásenek a příčesků. Zúčastňují se soutěží ve svém oboru. Při různých příležitostech úzce spolupracují s oborem Kosmetické služby (např. při módních přehlídkách, dnech otevřených dveří, apod.).

Žákům je umožněno získat certifikát ECDL a řidičský průkaz skupiny B.

Absolventi učebních oborů se mohou dále vzdělávat v nástavbovém studiu –  Podnikání, v dvouletém denním či tříletém dálkovém studiu, kód oboru 64-41-L/51.

Učební plán oboru Kadeřník

předmět1.2.3.
Češký jazykvybránovybránovybráno
1. cizí jazykvybránovybránovybráno
Občanský výchovavybránovybránovybráno
Základy přírodních vědvybránovybránonevybráno
Matematikavybránovybránovybráno
Literaturanevybránovybránovybráno
Tělesná výchovavybránovybránovybráno
Informační a komunikační technologievybránovybránovybráno
Ekonomikanevybránovybránovybráno
Materiályvybránovybránovybráno
Technologievybránovybránovybráno
Zdravovědanevybránovybránovybráno
Odborný výcvikvybránovybránovybráno
Výtvarná výchovavybránovybránovybráno
Psychologie a společenská výukavybránovybránonevybráno