Mechanik opravář motorových vozidel (automechanik)

kód oboru 23-68-H/01
délka studia 3 roky
ukončení závěrečná zkouška - výuční list
zaměření osobní motorová vozidla

Podmínky pro přijetí

  • studijní předpoklady
  • dobrý zdravotní stav (nutné potvrzení lékaře)

Uplatnění absolventa

  • automechanik v autoservisech a opravnách
  • pracovník ve stanicích technické kontroly, měření emisí apod.
  • možnost nástavbového studia oboru Podnikání

Popis oboru

Studenti oboru se naučí znát hlavní části motorových vozidel, diagnostikovat a opravovat závady na vozidlech, porozumí mechanismům v automobilech i motocyklech. Ve 3. ročníku probíhá odborný výcvik ve vybraných autoservisech a autoopravnách a zároveň je do výuky zařazen předmět „Řízení motorových vozidel" – výuka a výcvik probíhají dle osnov pro získání řidičského oprávnění skupiny B.

Studentům je umožněno získat svářecí průkaz, certifikát ECDL, řidičský průkaz skupiny B. Žáci získávají finanční ohodnocení jako podíl na produktivní výrobě (zakázková výroba). 

Absolventi učebních oborů se mohou dále vzdělávat v nástavbovém studiu –  Podnikání, v dvouletém denním či tříletém dálkovém studiu, kód oboru 64-41-L/51.

Učební plán oboru Mech. opravář mot. vozidel

předmět1.2.3.
Český jazyk
Cizí jazyk
Základy společenských věd
Základy přírodních vět
Matematika
Literatura a umění
Tělesná výchova
Informační a komunikační technologie
Ekonomika
Automobily
Strojnictví
Stroje a zařízení
Technická dokumentace
Elektrotechnika
Technické materiály
Oprávárenství a diagnostika
Řízení motorových vozidel
Odborný výcvik