Truhlář

kód oboru 33-56-H/01
délka studia 3 roky
ukončení závěrečná zkouška - výuční list
zaměření výroba nábytku a dřevěných konstrukcí

Podmínky pro přijetí

  • studijní předpoklady
  • dobrý zdravotní stav (nutné potvrzení lékaře)

Uplatnění absolventa

  • pracovník ve dřevozpracujícím průmyslu a prodejnách nábytku
  • pracovník v moderních výrobnách
  • montáže dřevostaveb
  • opravy a renovace výrobků ze dřeva
  • možnost nástavbového studia oboru Podnikání

Popis oboru

Studenti se naučí zvládat pokročilou práci se dřevem, obsluhovat dřevoobráběcí stroje, navrhovat a vyrábět nábytek, vyrábět dřevěné konstrukce (schody, podlahy, dveře, okna…), porozumí vlastnostem dřevěných materiálů, designu nábytku, stavebně truhlářským výrobkům, zpracování přírodního a ekologického materiálu. Ve 3. ročníku probíhá odborný výcvik na vybraných pracovištích stavebních či truhlářských firem.

Studentům je umožněno získat certifikát ECDL a řidičský průkaz skupiny B. Získávají také finanční ohodnocení jako podíl na produktivní výrobě (zakázková výroba). 

Absolventi učebních oborů se mohou dále vzdělávat v nástavbovém studiu – Podnikání, v dvouletém denním či tříletém dálkovém studiu, kód oboru 64-41-L/51.

Učební plán oboru Truhlář

předmět1.2.3.
Cizí jazykvybránovybránovybráno
Základy společenských vědvybránovybránovybráno
Základy přírodních vědvybránovybránovybráno
Matematikavybránovybránovybráno
Literatura a uměnínevybránovybránovybráno
Tělesná výchovavybránovybránovybráno
Informační a komunikační technologievybránovybránonevybráno
Ekonomikanevybránonevybránovybráno
Technická dokumentacevybránovybránovybráno
Materiályvybránovybránonevybráno
Výrobní zařízenívybránovybránonevybráno
Technologievybránovybránovybráno
Stavební truhlářstvínevybránonevybránovybráno
Odborný výcvikvybránovybránovybráno