Rekondiční a sportovní masér

kód oboru 69-53-H/01
délka studia 3 roky
ukončení závěrečná zkouška - výuční list
zaměření rekondiční masér

Podmínky pro přijetí

  • úspěšné dokončení 9. ročníku ZŠ
  • školní přijímací zkouška
  • dobrý zdravotní stav (nutné potvrzení lékaře)

Uplatnění absolventa

  • zařízení poskytující masérské služby
  • provozovny fitness, masérské salony, wellness & spa centra
  • sportovní kluby ve státním i soukromém sektoru
  • poradenské služby z hlediska péče o tělo a zdravého životního stylu

Popis oboru

Hlavní náplní je důkladné osvojení masážních hmatů a technik ve spojení s teoretickými znalostmi, jejich vhodného použití při individuálním uplatnění v rámci rekondiční, relaxační a regenerační masáže. Praktická výuka probíhá ve cvičných prostorách školy a ve vyšších ročnících v podnikatelských subjektech.

Žákům je umožněno získat certifikát ECDL a řidičský průkaz skupiny B.

Absolventi učebních oborů se mohou dále vzdělávat v nástavbovém studiu –  Podnikání, v dvouletém denním či tříletém dálkovém studiu, kód oboru 64-41-L/51.

Učební plán oboru Rekondiční a sport. masér

předmět1.2.3.
Český jazykvybránovybránovybráno
1. cizí jazyk - maturitnívybránovybránovybráno
Občanská výchovavybránovybránovybráno
Základy přírodních vědvybránovybránonevybráno
Matematikavybránovybránovybráno
Literaturanevybránovybránovybráno
Tělesná výchovavybránovybránovybráno
Informační a komunikační technologievybránovybránovybráno
Ekonomikanevybránovybránovybráno
Masážní technikavybránovybránovybráno
Materiályvybránovybránovybráno
Zdravovědavybránovybránovybráno
Odborný výcvikvybránovybránovybráno
Rekondic a regeneracevybránovybránovybráno
Psychologievybránovybránonevybráno