Rekondiční a sportovní masér

kód oboru 69-53-H/01
délka studia 3 roky
ukončení závěrečná zkouška - výuční list
zaměření rekondiční masér

Podmínky pro přijetí

  • úspěšné dokončení 9. ročníku ZŠ
  • dobrý zdravotní stav (nutné potvrzení lékaře)

Uplatnění absolventa

  • zařízení poskytující masérské služby
  • provozovny fitness, masérské salony, wellness & spa centra
  • sportovní kluby ve státním i soukromém sektoru
  • poradenské služby z hlediska péče o tělo a zdravého životního stylu

Popis oboru

Hlavní náplní je důkladné osvojení masážních hmatů a technik ve spojení s teoretickými znalostmi, jejich vhodného použití při individuálním uplatnění v rámci rekondiční, relaxační a regenerační masáže. Praktická výuka probíhá ve cvičných prostorách školy a ve vyšších ročnících v podnikatelských subjektech.

Žákům je umožněno získat certifikát ECDL a řidičský průkaz skupiny B.

Absolventi učebních oborů se mohou dále vzdělávat v nástavbovém studiu –  Podnikání, v dvouletém denním či tříletém dálkovém studiu, kód oboru 64-41-L/51.

Učební plán oboru Rekondiční a sport. masér

předmět1.2.3.
Český jazyk
1. cizí jazyk - maturitní
Občanská výchova
Základy přírodních věd
Matematika
Literatura
Tělesná výchova
Informační a komunikační technologie
Ekonomika
Masážní technika
Materiály
Zdravověda
Odborný výcvik
Rekondic a regenerace
Psychologie