Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost

27. 7. 2022
#aktivity #sport

Sportem ke zdraví

Město Varnsdorf je správně začleněno do Ústeckého kraje, okresu Děčín a do ORP Varnsdorf. Hraničí se Spolkovou republikou Německo, Libereckým krajem a se správními obvody Děčín a Rumburk. Počet obyvatel Varnsdorfu, druhého největšího města v okrese Děčín, se pohybuje kolem 15,5 tisíc obyvatel. Vzdělanostní struktura ve Varnsdorfu vykazuje vyšší zastoupení obyvatelstva bez vzdělání (2001, 2011) a zejména pak vyučených a se středním odborným bez maturity než je průměr ČR. Počet sociálně vyloučených osob či osob v riziku sociálního vyloučení se ve Varnsdorfu pohybuje kolem 900 osob. Z toho sociálně vyloučených „Romů“ je cca 680. Je nutné podotknout, že uvedený údaj je variabilní v čase, konkrétní počty osob žijících v sociálním vyloučení jsou ve Varnsdorfu měsíc od měsíce rozdílné. Na tento údaj má velký vliv i vnější migrace osob v rámci celého Šluknovského výběžku.

Cíle projektu

Zajištění mimoškolních aktivit, naplnění a využití volného času formou sportovního kroužku (1x týdně). Dostatek žáků a studentů ze sociálně slabších vrstev s motivací účastnit se projektu. Známe potřeby cílové skupiny, umíme s ní pracovat a motivovat jí k aktivitám. Máme podchycený zájem ze strany cílové skupiny.

Projektové aktivity jsou určeny pro vybrané žáky školy, kteří ji navštěvují. Chceme vytvořit stabilní skupinu oborů Zednické práce, Stravovací a ubytovací služby, Zednické práce a Pečovatelské služby (jedná se o tříleté obory E). Tito žáci nemají náplň volného času a my jim chceme vybudovat zázemí a prostor pro trávení volného času. Cíleně vybavit tělocvičnu stroji a pomůckami, které si sami definovali jako potřebné a pro ně zajímavé. Tyto obory navštěvují žáci ze sociálně slabých rodin, nemohou chodit na kroužky či do klubů, kde je vstupné. Pracujeme dlouhodobě s touto cílovou skupinou a chceme jim vytvořit bezpečné zázemí, které bude vyhovovat jejich potřebám a přáním, což je podstatné pro udržení jejich zájmu. Budeme se snažit v týdnu rozvrhnout čas tak, by po odpoledním vyučování měli žáci a studenti možnost pokračovat ve stabilním zázemí a rozvíjet se po fyzické stránce.

Rizika lokality/prevence proti těmto jevům volnočasovou nabídkou – sportovním kroužkem:

 • Sociální napětí, nedostatečná komunikace o problematice sociálního vyloučení s veřejností, nespokojenost občanů.
 • Velké množství neorganizovaných dětí a mládeže.
 • Velké množství neorganizovaných dětí a mládeže na ulici a silnicích, narušování bezpečnosti silničního provozu.
 • Chybějící zázemí pro svépomocně organizované komunitní aktivity.
 • Nedostatečné kapacity nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, zastaralé vybavení.
 • Zvýšený výskyt sociálně-patologických jevů.
 • Nepořádek a hluk, velký počet přestupků proti občanskému soužití, narušené sousedské vztahy.
 • Rostoucí počet osob ohrožených chudobou a sociálním vyloučením v krizovém bydlení.

Cílová skupina

 • Žáci studijních tříletých oborů (osoby sociálně vyloučené)
 • Velikost: 10 osob
 • 1x týdně bude fungovat kroužek „Sportem ke zdraví“

Vybavení v hodnotě 10.000 Kč

 • rotoped
 • eliptický trenažer Brother
 • sada na softtennis
 • míčky na softtennis
 • posilovací lavice
 • nakládací činky
 • fotbalový míč
 • volejbalový míč
Michal Bubílek 27. 7. 2023