Žáci oboru Grafický design ze třídy 2GD vytvořili logo pro ZŠ Bratislavská

11. 3. 2024
#grafickýdesign #tvorbaloga

Na Bratislavské ulici ve Varnsdorfu mají své sídlo dvě školy. Základní a mateřská a naše VOŠ, SPŠ a SOŠ Varnsdorf. Dlouhodobě spolupracují na různých projektech. Poslední společný vznikl při příležitosti 185. výročí otevření Základní školy Bratislavská. Ta je nejstarší školní budovou, sloužící svému původnímu účelu, ve Varnsdorfu

Žáci a žákyně druhého ročníku VOŠ, SPŠ a SOŠ Varnsdorf obor Grafický design dostali za úkol vytvořit logo, které bude sloužit právě k propagaci výročí již zmíněné základní školy. Výsledný produkt, tři nejlepší práce, byly slavnostně vyhodnoceny v prostorách ateliérů Grafického designu, který se vyučuje na VOŠ, SPŠ a SOŠ Varnsdorf v Mariánské ulici. Slavnostního předávání se kromě ředitelů škol Ing. Bc. Petra Kotuliče a Mgr. Petra Šmída účastnili žáci základní školy Ondra Bek a Adélka Nováková a také žáci střední školy ze třídy 2GD. Žákům pod vedením MgA. Jany Hradcové patří velké díky. Všechny práce byly zdařilé, nejvíce se však líbilo logo, které vytvořil Charlie Macků.

Oslavy výročí, ke kterému žáci vytvářeli logo, se budou konat prvního června, symbolicky ke svátku dětí. V sídle základní školy Bratislavská proběhne celodenní slavnost s kulturním a sportovním zaměřením, kde se bude hrát, zpívat a tancovat.

Marie Kucerová

Petr Kozák 17. 4. 2024
Žáci oboru Grafický design ze třídy 2GD vytvořili logo pro ZŠ Bratislavská