Inovativní vzdělávání prostřednictvím videoworkshopu

3. 7. 2024
#grafickýdesign #workshop

Inovativní vzdělávání je klíčem k úspěšnému rozvoji moderního školství. Projektová výuka, zapojení odborníků z praxe, vzdělávání s využitím nových technologií a zážitková pedagogika jsou pilíři, které pomáhají propojovat formální a neformální vzdělávání. Tato metodika se skvěle projevila v nedávném videoworkshopu vedeném Rudolfem Živcem a Mgr. Radkou Ulrichovou, DiS. Dlouhodobý workshop byl finančně podpořen z projektu Varnsdorfské vzdělávání - šablony 2023 – 2026, reg. č.: CZ.02.02.XX/00/22_003/0003792.

Workshop začal ukázkami krátkých filmů, po nichž následovaly debaty nad jejich tématy a formou. Tato úvodní část měla za cíl seznámit účastníky s různými přístupy k tvorbě filmového díla a připravit je na praktickou část.

Dalším krokem bylo seznámení s technikou a modelace scén v různých prostředích, jako je salonek nebo výtvarný ateliér. Účastníci se učili, jak správně nasvítit scénu a nastavit zvukové porty, což jsou klíčové dovednosti pro jakoukoli filmovou produkci.

Jedním z hlavních témat workshopu byla struktura dokumentů o obhajobách a zadání doprovodných ilustračních videí, které účastníci vytvářeli samostatně. Tato část měla za cíl rozvinout jejich schopnost pracovat na projektu od počátku do konce.

Praktická část pokračovala točením doplňkových videí, stříháním a skládáním celých dokumentů z různých komponentů. Účastníci se učili pracovat se zvukovými a video efekty, což dodalo jejich dílům profesionální vzhled.

Natáčení probíhalo nejen v ateliérech školy, ale také v prostorách instalace výstavy "ELITE 100 let". Dokumentování tvorby a instalace žákovských projektů poskytlo účastníkům cenné zkušenosti z reálného světa.

V závěrečné fázi workshopu se účastníci věnovali střihu, skládání celých dokumentů, práci s titulky a doprovodnou grafikou. Tento proces jim umožnil vidět, jak se jednotlivé části skládají do finálního produktu.

Workshop byl zakončen komentovanou přehlídkou žákovských prací a debatou s Rudou Živcem. Tato část poskytla prostor pro reflexi a sdílení zkušeností, čímž se uzavřel cyklus praktického vzdělávání, který výrazně obohatil dovednosti všech zúčastněných.

Videoworkshop vedený Rudolfem Živcem a Mgr. Radkou Ulrichovou, DiS., se tak stal ukázkovým příkladem toho, jak lze inovativní metody vzdělávání úspěšně implementovat do praxe.

Více informací k projektu: Varnsdorfské vzdělávání – šablony 2023 – 2026 :: VOŠ, SPŠ a SOŠ Varnsdorf (skolavdf.cz)


Mgr. Radka Ulrichová

Michal Bubílek 9. 7. 2024
Inovativní vzdělávání prostřednictvím videoworkshopu