Úspěchy našich žáků v ekonomických soutěžích

7. 3. 2024
#finančnígramotnost #ekonomickáolympiáda

Ani letos žáci ze střediska Mariánská nezaháleli a zúčastnili se každoročních soutěží Finanční gramotnost a Ekonomická olympiáda. V obou soutěžích zaznamenali opět úspěch. Ve FG se tým Václava Žežulky (1ITE), Viktorie Lukačovičové (2G) a Matyáše Brože (3IT) probojoval přes okresní kolo, kde skončili první s velkým odstupem na druhé místo a jako jediní z okresu Děčín postoupili do krajského kola. V pondělí 4. 3. předali svůj projekt, na kterém intenzivně pracovali zhruba 14 dní k posouzení soutěžní komisi. Druhý úspěch patří Rudolfu Selinkovi z 1IT, který postoupil do krajského kola EO, které se bude konat 2. 4. na KÚ v Ústí nad Labem. 

Ing. Andrea Škodová

Michal Bubílek 7. 3. 2024