Aplikovaná elektrotechnika

kód programu 26-41-N/10
délka studia 3 roky (denní i dálková forma)
ukončení absolutorium, DiS.
školné 3.000 Kč/rok
zaměření silnoproudá elektrotechnika, slaboproudá elektrotechnika

Podmínky přijímacího řízení

 • splněné střední vzdělání s maturitní zkouškou
 • zdravotní způsobilost

Uchazeči budou přijati na základě podmínek přijímacího řízení v pořadí dle průměrného prospěchu na maturitním vysvědčení do kapacity oboru.

Popis vzdělávacího programu

Cílem vzdělávacího programu je připravit odborníky v oblasti elektrotechnických činností a v oblasti užití elektrické energie, kteří se uplatní jako technici, manažeři, výzkumní a vývojoví pracovníci, kontroloři, konstruktéři a technologové.

Vzdělávací program je určen všem zájemcům o studium tohoto oboru bez ohledu na obor předchozího studia.

Uplatnění

 • samostatný elektrotechnik konstruktér pro elektrické stroje a přístroje
 • samostatný elektrotechnik výzkumný a vývojový pracovník
 • samostatný elektrotechnik projektant
 • samostatný elektrotechnik projektant měřících přístrojů
 • samostatný elektrotechnik technolog
 • samostatný elektrotechnik pracovník řízení jakosti
 • samostatný elektrotechnik manažer provozu
 • samostatný elektrotechnik zkušebny elektrických strojů a přístrojů
 • samostatný elektrotechnik audiovizuálních komunikačních prostředků a zařízení