Informační technologie

kód programu 26-47-N/04
délka studia 3 roky (dálková forma)
ukončení absolutorium, DiS.
školné 3.000 Kč/rok
zaměření počítačové sítě, multimedia

Podmínky přijímacího řízení

 • splněné střední vzdělání s maturitní zkouškou
 • zdravotní způsobilost.
 • Uchazeči budou přijati na základě podmínek přijímacího řízení v pořadí dle průměrného prospěchu na maturitním vysvědčení do kapacity oboru.

Popis vzdělávacího programu

Cílem vzdělávacího programu je připravit odborníky v oblasti informačních technologií, kteří se uplatní jako technici, manažeři, výzkumní a vývojoví pracovníci, kontroloři, konstruktéři a technologové. Vzdělávací program je určen všem zájemcům o studium tohoto oboru bez ohledu na obor předchozího studia.

Uplatnění

 • správce databází
 • návrhář databází
 • návrhář softwaru
 • samostatný programátor
 • samostatný správce aplikací
 • samostatný technik IT
 • správce operačních systémů a sítí
 • webdesigner
 • technik multimediální zařízení