Produktový design

kód programu 82-41-N/21
zaměření Grafický design, Průmyslový design, Design světelných objektů
délka studia 3 roky (denní i dálková forma)
ukončení absolutorium, DiS.
školné 5.000 Kč/rok

Podmínky přijímacího řízení

  • splněné střední vzdělání s maturitní zkouškou
  • zdravotní způsobilost
  • talentové zkoušky

Náplň talentových zkoušek a přijímacího řízení stanoví ředitel školy. Uchazeči budou přijati na základě podmínek přijímacího řízení v pořadí dle průměrného prospěchu na maturitním vysvědčení do kapacity oboru.

Popis vzdělávacího programu

Cílem vzdělávacího programu je připravit odborníky v oblasti designu a uměleckořemeslné tvorby, kteří se uplatní jako návrháři, technologové, designéři a techničtí pracovníci u výrobních firem a pracovníci konzultačních nebo obchodních firem. Vzdělávací program je určen všem zájemcům o studium tohoto oboru bez ohledu na obor předchozího studia.

Uplatnění

  • Samostatný designer výrobků a designer výrobků specialista se zaměřením
    • Grafický design
    • Průmyslový design
    • Design světelných objektů