Sociální práce

kód programu 75-32-N/01
délka studia 3 roky (denní i dálková forma)
ukončení absolutorium, DiS.
školné 3.000 Kč/rok

Podmínky přijímacího řízení

  • splněné střední vzdělání s maturitní zkouškou
  • zdravotní způsobilost
  • motivační pohovor

Přijetí v pořadí dle průměrného prospěchu na mat. vysvědčení do kapacity oboru. Stanovení rozsahu a obsahu přijímacích zkoušek je v pravomoci ředitele školy.

Popis vzdělávacího programu

Cílem vzdělávání je příprava absolventa, který bude odborně způsobilý k výkonu povolání sociálního pracovníka dle zákona  č. 108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů.
Vzdělávací program je určen všem zájemcům o studium tohoto vzděl. programu bez ohledu na obor předchozího studia.

Příklady uplatnění

  • sociální pracovník ve státním i nestátním sektoru sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
  • pracovník v neziskovém sektoru, ale i ve veřejné správě, tj. na ministerstvu práce a sociálních věcí a samosprávných celcích (obcích i krajích)
  • pracovník ve školství, zdravotnictví, na ministerstvu vnitra, spravedlnosti i obrany