Harmonizační kurz třídy 1GA

3. 10. 2023
#harmonizačníkurz #grafickýdesign

Ve dnech 13. 9. – 15. 9. 2023 se konal Harmonizační kurz pro žáky 1. ročníku oboru Grafický design. Kurz probíhal v rekreačním zařízení Vyšší odborné školy, Střední průmyslové školy a Střední odborné školy ve Sloupu v Čechách. Stravování bylo zajištěno v Rekreačním středisku Doly Bílina ve Sloupu v Čechách. Na místo konání jsme se spolu se žáky a kolegyní Margitou Hryzákovou dopravili nejdříve autobusem z Varnsdorfu do Nového Boru a odtud již pěšky do Sloupu v Čechách po cyklistické stezce.

V rámci harmonizačního kurzu žáci měli primárně absolvovat seznamovací hry, které se konaly hned první den, poté co jsme prošli okolí rekreačního zařízení. Během seznamovacích her kolektivně spolupracovali na tvorbě a hovořili o svých zájmech a koníčcích. Lépe tak mohli ve skupinkách poznat jeden druhého. Druhý den dopoledne se žáci i s doprovodem vydali do okolí, aby si vyzkoušeli land art. Prvně byli seznámeni s tímto uměleckým stylem Margitou Hryzákovou, pak dostali za úkol vytvořit ve skupinkách z vlastních těl konkrétní objekt a nakonec land art s využitím místních materiálů. Poprvé si vyzkoušeli moderní umění s konceptuálním kontextem bez toho, aniž by použili průmyslově vyráběné materiály. Odpoledne, po odpolední pauze, dorazila kolegyně Radka Ulrichová, se kterou jsme se vydali po vyhlídkách, do lesa, k rozhledně a nakonec k lesnímu divadlu. Žáci tak poznali nejznámější dominanty Sloupu v Čechách a blízkého okolí. Večer pak žáky čekalo vyhodnocení jejich koletivních prací (land art, hmatové kreslení) a společné posezení u táborového ohně.

Prostřednictvím harmonizačního kurzu v chatkách, v přírodě, bez mediálních vlivů elektrických zařízení, tak žáci prvního ročníku dostali možnost se blíže poznat a seznámit. Třída a jednotlivci se naučili spolupracovat a porozumět svým novým spolužákům.

MgA. Jana Šedivá

Petr Kozák 9. 10. 2023