První absolventi oborů Grafický a Průmyslový design na VOŠ Varnsdorf

4. 7. 2023
#grafickýaprůmyslovýdesign #voš

Tříleté studium nově otevřených oborů VOŠ Varnsdorf pod garancí Ing. Mgr. Jana Hodničáka bylo minulý čtvrtek 15. 6. 2023 úspěšně ukončeno absolutoriem (praktické části i teoretických předmětů). Mimořádně zaujala dvojice studentů, kteří se zcela věnovali zadaným projektům pedagogů MgA. Jany Hradcové za Grafický design  a Ak. mal. Stanislava Honzíka za Průmyslový design. Studentka Grafického designu Darina Hnízdilová proces závěru studia zahájila výstavou svých prací v kavárně Ateliér v Krásné Lípě vlastněné našimi pedagogy Mgr. Jitkou Kubištovou a Bc. Milošem Kubištou. Následovala prezentace všech čtyř studentů Denisy Doležalové, Ivety Češkové, Dariny Hnízdilové a Marka Turišina, organizovaná MgA. Janou Hradcovou v rumburské kavárně Bohemia Coffee House a doprovázená hudbou kapely Pohoda. Poslední jmenovaný Marek Turišin upoutal profesionálním výkonem ve všech částech absolutoria. Zaujal především návrhem a zpracováním multifunkční lavičky s autonomním zdrojem energie ze solárního panelu a funkcí dobíjení dvou mobilů, elektrokola, vytápěného sedáku a světla. Projekt je situován do horského prostředí. Darina Hnízdilová, zabývající se ilustrací a digitální malbou, využila ve své práci V-Tube model používaný pro streamování.

Práce Marka Turišina i Dariny Hnízdilové by obstály i v bakalářském programu našich vysokých škol. Marek dodal navíc i anglickou verzi své absolventské práce.

Dovolujeme si vás také pozvat na výstavu prací absolventů Produktového designu VOŠ do Městské knihovny Varnsdorf v termínu
16. 7. – 15. 9., kterou pro vás vytvořila MgA. Jana Hradcová.

Hezké léto přeje Ak. mal. Stanislav Honzík

Michal Bubílek 28. 7. 2023
První absolventi oborů Grafický a Průmyslový design na VOŠ Varnsdorf